Gold
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Gold złoto [złota\veralt. ~złoteho]
(Goldfarbigkeit) złotosć
mit G. überziehen pozłoćić p, pozłoćeć, pozłoćować
aus G. attr. złoty, złoćany
Gold- złoty, ... złota, dospołnje
Goldafter złotoritka, złotozadkowa drěmotka
Goldammer sknadź, sknadźik
Goldarbeit dźěło w złoće
goldartig złotojty
Goldbarsch złoty pjersk
Goldbergwerk złotowe podkopki plt, podkopki złota
Goldbestand złotoskład, skład/wubstatk złota
goldbestickt ze złotom wušiwany, złotowušiwany
Goldblättchen łopješko złota
goldblond złotožołty
(Mensch) złotowłosaty
Goldblume krónička
Goldbroiler złoty/złotobarbny broiler
Goldbronze pozłoćana bronza
Goldbuchstabe złoty/złoćany pismik
Golddeckung kryće ze złotom
Golddruck złotoćišć, złoty ćišć
goldfarben złotobarbny, złotobarbity
Goldfeld złotnišćo, polo złota
Goldfinger złoćenk, złotnik, złoćenc, złoty/pjeršćenjowy porst
Goldfisch
1. Zool. złota ryba/Dem. rybička
2. (Mädchen) pjenjezec hołca
Goldfuchs
1. (Pferd) ryzak, ryzy kóń konja
2. (Goldstück) złotak, złoty sadźak
goldgefaßt do złota zasadźeny
goldgelb złotožołty
Goldgeld złote pjenjezy plt, złoto
goldgelockt złotokudźerjaty, ... ze złotymi kudźerjemi
goldgerändert ze złotom wobrubjeny, ... ze złotej kromu
goldglänzend ze złotom so błyšćacy/so zybolacy, złotobłyšćaty
Goldgräber złotokopar ~złotokoparja, złotoryjer ~złotoryjerja
Goldgrube złotnišćo
Goldhaar złota boblinka
Goldhafer židźany wows/wowsyčk
Goldhähnchen lačawka
goldhaltig złoto wobsahowacy, złotonošny
Goldkäfer złotowc
Goldkind złotušk, złotko
Goldlack (złota) poswěć
Goldmacherkunst złotodźejstwo, alchimija
Goldmedaille złota medalja
Goldmohn złoty mak
Goldmünze złotak, złoty pjenjez
Goldnessel złota cycawka
Goldparität parita/paritetnosć k złotu
Goldparmäne złotak
Goldregen złote kitki pl, (złoty) kitkowc, šćedrjenc
Goldregenpfeifer złoty/žołty pišćak
goldrichtig
1. (völlig richtig) cyle/dospołnje prawy
2. g. (in Ordnung) sein dospołnje w porjadku być
Goldröschen kerija
Goldrute złotnička
Goldschläger złotobijer ~złotobijerja
Goldschmied złótnik, złótnikar ~złótnikarja, złotnik, złotnikar ~złotnikarja
(Juwelier) juwelěr
Goldschnitt złoty rězk
Goldstaub złoty/złoćany proch
Goldstickerei wušiwanje ze złotom, złotowušiwanje
Goldstück
1. (Münze) złotak, złoty, veralt. złoty sadźak
2. (lieber Mensch) złotušk, złotko
Goldsucher złotopytar ~złotopytarja
Goldüberzug pozłotk
Goldwaage złota waha
Goldwährung złota měna, selt. złotopłaćizna
Goldwäsche myće złota
Goldwäscher myjer ~myjerja złota, złotomyjer ~złotomyjerja
Goldzahn złoty/złoćany zub