Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Wein
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Wein
1. wino
(Weinstock) winowy pjenk, winowc
(Weintrauben) winowe kiće/kitki
Wilder W. pomurnik
2. reinen W. einschenken wěrnosć prajić p\ip/doprajić p
Wein- winowy, ... wina
Weinanbau plahowanje wina
Weinbauer winicar ~winicarja
Weinbeere winowa jahoda/jahodka
Weinberg winica
Weinbergschnecke winicowy šlink
Weinbrand bruny (palenc), kognak
Weinbrandverschnitt měšany palenc
Weinessig winowe kisało
Weinfaß winowy sud
Weingeist alkohol, winik
Weinglas winowa škleńca
Weingut winicy plt, winowe kubło
Weinhefe winowe droždźe plt
Weinkeller
1. (Aufbewahrungsort) winowa pinca
2. (Gaststätte) winarnja
Weinkellerei winarnja
Weinkenner znajer ~znajerja wina
Weinkühler winowy chłódźak/studźak
Weinlese winowe žně plt, žně/šćipanje wina
Weinpalme winowa palma
weinrot winočerwjeny
weinselig wopojeny, winapjany
Weinseligkeit wopojenosć, winapjanosć, wopojenje
Weinstock winowy pjenk, winowc
Weinstube winarnja
Weintraube winowa kić/kitka