Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Schwaden
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Schwaden (v. Dampf, Nebel u. ä.) mróčel f, Dem. mróčałka
Schwaden
1. (v. Gras, Getreide u. ä.) hrjaba, hrjada
2. Bot. porčizna