Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Roggen
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Roggen rožka, reg. žito
Roggen- ržany, reg. žitny
Roggenbrot ržany/reg. žitny chlěb
Roggenernte žně plt rožki/reg. žita, rožkowe/reg. žitne žně
Roggenfeld rožki plt, rožkowe/reg. žitne polo
(abgeerntet) ržišćo, rožkowe šćernišćo, reg. žitnišćo
Roggenkleie ržane/reg. žitne wotruby plt
Roggenmehl ržana/reg. žitna muka
Roggenstroh ržana/rožkowa/reg. žitna słoma
Dalše/Weitere:
Roggen-Vollkornbrötchen połnozornjatkowa ržana całta