Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Raps
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Raps rěpik, raps
Raps- rěpikowy, rapsowy
Rapsdotter Runzeliger R. zmoršćeny rěpisk
Rapsfeld rěpikowe/rapsowe polo, rapsnišćo, rěpičnišćo
Rapsglanzkäfer čorny rěpikowy/rapsowy bruk/bručk
Rapskuchen rěpikowy/rapsowy wosuch
Rapsöl rěpikowy/rapsowy wolij
Rapsstengelrüßler rěpikowy/rapsowy nósny bruk