Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Melde
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Melde łoboda, reg. pólšica
Melde- přizjewjenski
Meldefrist přizjewjenski čas, přizjewjenska doba, termin za přizjewjenje
Meldegänger posoł [~posoła\veraltd. pósła], poselnik
meldepflichtig přizjewjenskej winowatosći podležacy
Meldeschein přizjewjenske wopismo, přizjewjenski formular, přizjewjenka
Meldeschluß kónc přizjewjenja, kónc přizjewjenskeho časa/přizjewjenskeje doby
Meldestelle přizjewjernja, přizjewjenski zarjad L.Sg. ~zarjedźe
Meldewesen přizjewjenja pl, přizjewjenska słužba