Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Mais
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Mais majs, kukurica
Mais- majsowy, kukuricowy, kukuričny
Maisfeld majsowe/kukuricowe/kukurične polo, majsnišćo, kukuricnišćo, kukuricownišćo
maisgelb kaž majs/kaž kukurica žołty, majsžołty
Maiskolben majsowy/kukuricowy/kukuričny potač
Maisstroh majsowa/kukuricowa/kukurična słoma