Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Lorbeer
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Lorbeer
1. ławrjenc
(Lorbeerbaum) ławrjencowy štom
(Lorbeerkranz) ławrjencowy wěnc
sich auf seinen Lorbeeren ausruhen na swojej sławje wotpočować
2. (Gewürz) lorber, lorberłopješko, karpjace/ławrjencowe łopješko
Lorbeer- ławrjencowy
Lorbeerbaum ławrjenc, ławrjencowy štom
Lorbeerblatt lorber, lorberłopješko, karpjace/ławrjencowe łopješko
Lorbeerkranz ławrjenc, ławrjencowy wěnc