Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Lein
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Lein len
Lein- lany
Leinbau plahowanje lena, lenarstwo
Leinblatt lenowka
Leinfeld lenišćo, lenowe polo, veraltd. lnišćo, lišćo
Leinfink ćičotka
Leinkraut lenčk
Leinkuchen (lany) wosuch
Leinlolch lenowa motawa, šćanka
Leinmehl lana/wosuchowa muka
Leinöl lany wolij
Leinraufmaschine lenowa torhawa
Leinsamen lane symjo ~symjenja
Leinwand
1. (Gewebe) płat
aus L. płatowy, rubjany
(Malfläche) płatno
2. (Vorführfläche) płachta
(Film) film
jmdn. von der L. kennen znać koho z filma
Leinweber tkalc