Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Knoblauch
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Knoblauch (prawy) kobołk, selt. kobłuk
Knoblauch- kobołkowy
Knoblauchgeruch wóń f za kobołkom, kobołkowa wóń
Knoblauchwurst kobołkowa kołbasa
Knoblauchzwiebel cybla kobołka, kobołkowa cybla