Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Kirsche
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Kirsche
1. (Frucht) wišnja, wišeń wišnje, Dem. wišnička, reg. třěšnja, třěšeń ~třěšnje
2. (Baum) wišnina, wišeń, wišnjowy štom, wišnja, reg. třěšeń, třěšnjowy štom
3. mit dem ist nicht gut Kirschen essen z tym njejsu žane žorty/so derje njewuńdźe