Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Hopfen
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Hopfen
1. chmjel
2. H. und Malz ist verloren wša próca je podarmo
Hopfen- chmjelowy, ... chmjela
Hopfenbau plahowanje chmjela
Hopfendarre chmjelowa sušernja
Hopfenfeld chmjelowe polo, chmjelnišćo
Hopfengarten chmjelnica
Hopfenöl chmjelowy wolij
Hopfenpflücke šćipanje/česanje/torhanje chmjela