Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Hafer
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Hafer wows
Hafer- wowsny, wowsowy
Haferbrei wowsny/wowsowy wusmuž, wowsna/wowsowa poliwka, tołčeny wows
Haferfeld wowsne/wowsowe polo, wowsnišćo
Haferflocken wowsne/wowsowe tružki
Haferflugbrand wowsna/wowsowa snjeć
Haferkasten wowsnica
Hafersack wowsnik, wowsny/wowsowy měch
Haferstoppel wowsnišćo
Haferstroh wowsna/wowsowa słoma
Haferwurz módra jutnička