Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Efeu
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Efeu błušć, prašiwc, efoj
efeu- blušćowy, prašiwcowy, efojowy
efeubewachsen z blušćom/z prašiwcom/z efojom porosćeny
Efeublatt blušćowe/prašiwcowe/efojowe łopjeno
Efeukranz blušćowy/prašiwcowy/efojowy wěnc