Němsko-hornjoserbski / Hornjoserbsko-němski słownik
(c) Wito Bejmak 11/2009
pokiwy, zmylki atd. na wito@boehmak.de
Žórła:
Němsko-hornjoserbski słownik (Jenč, Michałk, Šěrakowa) LND Domowina, Budyšin, 1989/1991
Prawopisny slownik (Völkel) LND Domowina, Budyšin, 1970; 4. nakl. 1981
Bär
Němsce (Deutsch)Serbsce (Sorbisch)
Bär
1. mjedwjedź, umg. bar, Dem. barik, veralt. mjedźwjedź
2. einen Bären aufbinden nabarbić p/napowědać p/nabać p/narěčeć narěču p něšto